Splošni pogoji poslovanja

 
 
PONUDNIK/PODJETJE 
 
Klipnet d.o.o., Sermin 75b, 6000 Koper, Matična številka: 3606643001, ID za DDV: SI83401458, osnovni kapital: 80.800,00 EUR, tel.: 0590 96394, Fax: 0590 21 001, e-mail: reklamacije@noxano.si, splet: www.noxano.si 
 
CENE 
 
Cene izdelka, ki so objavljene na televizijskih programih ter na spletni strani http://www.noxano.si veljajo na dan objave. Cene veljajo do dne objave novega cenika na televizijskih programih in na spletni strani www.noxano.si. Vse navedene cene za vse izdelke so v EUR in vključujejo DDV. 
 
POSTOPEK PRI NAKUPU IZDELKA 
 
Naročanje izdelkov poteka preko telefona na brezplačnih linijah, in sicer od ponedeljka do petka od 7:30 do 18:00 ter ob vikendih in praznikih od 7:30 do 16:00, na spletni strani www.noxano.si, ter preko elektronske pošte na info@noxano.si. Naročnik pri nakupu navede naslednje podatke: Ime in priimek, naslov, telefonsko številko (pri naročilu prek spleta tudi elektronski naslov za potrditev naročila) ter naročeno storitev ali blago. 
 
PLAČILNI POGOJI, PREVZEM IN DOSTAVA ARTIKLOV 
 
Izdelki, ki so na zalogi bodo praviloma dostavljeni v naslednjih dveh do sedmih delovnih dneh po oddaji naročila. Izdelki bodo dostavljeni preko Pošte Slovenije d.o.o. ali preko GLS d.o.o. in se zaračunavajo stroški pošiljanja. V kolikor je poštnina brezplačna ali v drugačnem znesku, bo kupec pred zaključkom naročila ustrezno obveščen. Kupnino kupec poravna Pošti Slovenije, kjer tudi prevzame naročeno blago, ali kurirju GLS. 
 
Pri prevzemu odkupne pošiljke GLS v primeru plačila s plačilnimi karticami zaračuna provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku. Pri prevzemu odkupnine pošiljke Pošta Slovenije ne zaračuna poštne provizije za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku. 
 
Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bo o tem kupec obveščen preko kontaktnih podatkov, ki jih je kupec posredoval ob naročilu, ob tem bo kupec obveščen o skrajnem dobavnem roku. Maksimalen dobavni rok je 45 dni. 
 
Če bo kupec želel preklicati naročilo, bo lahko to storil vse do takrat, ko naročeno blago ne bo odposlano, in sicer po telefonu, s klicem na telefonsko številko: 0590 96394. 
 
Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročeno blago dolžan prevzeti in za njega plačati odkupnino. V kolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju ne prevzame in je po preteku čakalnega roka na Pošti Slovenije ali GLS le-to vrnjeno na naslov prodajalca, se to ne šteje kot odstop od pogodbe, torej je slednja še vedno veljavno sklenjena in se zato smatra kot zamuda zaradi nesprejema izpolnitve pogodbe s strani kupca. V tem primeru kupec prodajalcu povzroča finančno škodo in je tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in vračanja naročenega blaga prodajalcu; plačilo stroškov embalaže uporabljene za pošiljanje blaga, ki je ni mogoče ponovno uporabiti ter za plačilo operativnih in administrativnih stroškov nastalih pri odpremi/pakiranju naročenega blaga, za kar mu bo prodajalec izstavil zahtevek za povračilo škode v obliki računa. Ob izdaji zahtevka za povračilo škode si prodajalec v skladu s 106. členom OZ pridrži pravico odstopa od pogodbe. V primeru neplačila računa prodajalec terja plačilo slednjega v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine. 
 
GARANCIJA 
 
Za ležišče Noxano daje družba Klipnet d.o.o., Sermin 75b, 6000 Koper (v nadaljevanju: prodajalec) 3-letno garancijo na jedro ležišča in 1-letno garancijo na prevleko. Prodajalec jamči kakovost in brezhibnost ležišča v garancijskem roku. Hkrati jamči, da bo ležišče služilo svojemu namenu, če bo kupec ravnal po navodilih in upošteval vsa opozorila. Prodajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne pomanjkljivosti oziroma napake na izdelku. V kolikor prodajalec pomanjkljivosti ne more odpraviti bo kupcu izročil novo ležišče. V primeru tovarniške napake na ležišču bo prodajalec ležišče popravil ali zamenjal. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije in velja od dneva nakupa izdelka. Reklamacija mora biti vedno podana v pisni obliki. Pri uveljavljanju reklamacije mora stranka predložiti fotokopijo računa, ki je bil izdan s strani prodajalca in izpolnjen garancijski list (v primeru, da reklamacijski list ni pravilno izpolnjen oziroma nima navedenega datuma nakupa, bo garancija upoštevana ob predložitvi računa). 
 
Garancija ne velja v naslednjih primerih: v primeru napak, ki nastanejo zaradi neprimerne uporabe ležišča, ki so v nasprotju z danimi navodili in opozorili; malomarnega ravnanja in poškodbe po krivdi kupca ali tretje osebe; v primerih, ko ležišče ni v popolnem higienskem stanju ali ima fizične poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe oz. uporabe, ki ni v skladu z navodili o uporabi; v primeru pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe; v primeru madežev zaradi plesni; če kupec ob reklamaciji ne predloži kopije računa; v primeru vračila ležišča mora biti slednje zaščiteno, da se ne bi poškodovalo oz. umazalo. Če ležišče ni zaščiteno, lahko prodajalec zavrne zahtevo po zamenjavi ali popravilu ležišča. 
 
Stvarne napake so v praksi zelo redke. Če kupec meni, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvesti prodajalca, lahko zahteva, da prodajalec: brezplačno odpravi stvarno napako na izdelku ali; vrne del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali; izdelek s stvarno napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali; vrne celotni plačani znesek brez stroškov pošiljanja. 
 
Izdelek dostavite v pregled prodajalcu. Pri pošiljanju izdelka na naslov prodajalca upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejema, pošiljka mora biti poslana priporočeno. V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, prodajalec zahtevi ugodi v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka pisno obvesti, da je napaka sporna. 
 
VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE) 
 
V skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju pisno sporoči (s priporočeno pošiljko), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odpre, pregleda in če mu ne ustreza, ali pa so bila njegova pričakovanja drugačna, odstopi od nakupa. 
 
Potrošnik o odstopu od nakupa in vrnitvi nakupljenih izdelkov ponudnika obvesti s klicem na telefonsko številko 0590 96394 ali pisno na elektronski naslov reklamacije@noxano.si, oziroma prek izpolnitve obraza za vračilo, ki ga najdete tu (PDF). V primeru odstopa prek obrazca mora obrazec posredovati na naslednji naslov: Klipnet, d.o.o., Sermin 75b, 6000 Koper. 
 
Pred odločitvijo, da bo kupec odstopil od nakupa, sme kupec opraviti ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelka kupec ne sme še naprej uporabljati do odstopa od nakupa. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. 
 
Za primere pri katerih vam podjetje omogoči testno obdobje, vam omogoča odstop od pogodbe v kolikor na vrnjenem izdelku ni madežev, umazanije, telesnih tekočin. V času testnega obdobja mora biti izdelek zavarovan na način, da bo primeren za vračilo. 
Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, razen za primere iz prejšnjega odstavka, pod pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. Potrošnik sme opraviti ogled blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da podjetje lahko po odstopu od pogodbe zahteva odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti izdelka po sodni poti (9. odstavek 43.d člena ZVPot) . Pri vračilu izdelkov potrošnik ne trpi nobenih dodatnih stroškov razen stroška neposrednega vračila blaga . Slednji je v konkretnem primeru odvisen od vrste blaga, pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema. 
Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu. 
 
Ležišče mora biti po končanem transportu čisto in nepoškodovano, vrnjeno naj bo z originalno embalažo oz. zavarovano na način, da med transportom ne bo utrpelo škode (ležišče zaščitite z zaščitno folijo, ki je primerne debeline, da med samim transportom ne bo prišlo do raztrganin in drugih poškodb ležišča). Prodajalec predlaga, da kupec previdno odpre embalažo in jo hrani v nespremenjenem stanju, dokler ni v celoti prepričan, da je izdelek ustrezen. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 
 
Vračilo plačil bo opravljeno takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago (5. odstavek 43.d člena ZVPot). Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Stroške vračila iz naslova odstopa od pogodbe po 7. odstavku 43.d člena ZVPot krije kupec. 
 
REKLAMACIJE, INFORMACIJE, IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV 
 
V primeru reklamacije, oziroma potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na sedežu podjetja, na tel. številki 0590 96394 ob delovnikih med 9:00 in 15:00 ali na e-mailu: reklamacije@noxano.si. Na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), izjavljamo, da ne sodelujemo z nobenim izvajalcem IRPS. 
 
POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARNOSTI 
 
Osebni podatki kupca, ki jih zaupa ob naročilu, bodo služili samo izvedbi in dostavi naročila, ter za občasna obveščanja o novostih. Uporabljeni bodo samo v interne namene in jih brez izrecnega dovoljenja nikoli ne bodo posredovani tretji osebi. Vse pogodbe o nakupu so shranjene na sedežu podjetja Klipnet d.o.o., Sermin 75b, 6000 Koper. Kupec lahko pisno zahteva kopijo pogodbe o nakupu. 
 
PRAVNO OBVESTILO 
 
Klipnet d.o.o. ne daje nobene garancije ali jamstva za točnost informacij, prav tako pa ne prevzema nobene odškodninske ali drugačne odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini objavljene ponudbe. Klipnet d.o.o. ima pravico, da kadar-koli in brez predhodnega obvestila spremeni pričujoče pogoje poslovanja in cene izdelkov z ažuriranjem te objave. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.noxano.si in so priloga h kupljenemu izdelku v pisni obliki, in sicer se praviloma nahajajo na hrbtni strani računa. 
 
PIŠKOTKI 
 
Spletno mesto na naslovu www.noxano.si uporablja piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki jih strežnik pošlje na uporabnikov brskalnik z namenom delovanja storitev, ki brez tega ne bi bile mogoče, statističnih analiz in prikaza multimedijskih vsebin. 
Poleg nujno potrebnih piškotkov za delovanje storitve spletnega nakupa, spletno uporablja še sledeče piškotke: 
  • Ime piškotka: GPS; PREF; VISITOR_INFO1_LIVE; use_hitbox
  • Namen: Piškotek pošlje Youtube za namene analitike in obogatitve uporabniške izkušnje, če je na spletnem mestu objavljen Youtube videoposnetek.
  • Trajanje: Podatek je na voljo na spletni strani Googla
  • Podjetje: Google (Youtube)
  • Ime piškotka: _utma; _utmb; _utmc; _utmv; _utmz; _autvc; _utmmobile
  • Namen: Za spletno analitiko in statistične raziskave o uporabi spletnega mesta.
  • Trajanje: Podatek je na voljo na spletni strani Googla
  • Podjetje: Google
Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. OBVEZNOST IZDAJE RAČUNA 
 
Kupec prejme davčno potrjen račun skupaj z dobavljenim izdelkom. 
 
Ti splošni pogoji veljajo od 15.02.2018 dalje. 


Data Access Request


Request a copy of the data we have about you. An email will be sent to you with the data after it’s generated.Forget Data Request


Select what you wish to be forgotten. You’ll be notified by email once it’s done.

Your comments on various posts

Articles & posts written by you

Your user data recorded in database.


Rectify Data Request


Your comments on various posts

Articles & posts written by you

Your user data recorded in database.


Unsubscribe Request Form


Please re-consider unsubscribing as you may miss important updates and offers from us. If you really want to unsubscribe, please fill in your email address In the box below